Levensverzekeringen

Levensverzekeringen zijn er in veel verschillende vormen en soorten. Ze hebben gemeen dat ze draaien om het leven van de verzekerde. De verzekeraar keert uit als de verzekerde komt te overlijden. Of juist als die op een afgesproken moment nog in leven is. Ook zijn er levensverzekeringen die uitkeren bij overlijden én bij leven. De uiteindelijke keuze maakt u zelf, maar wij lichten graag de verschillende mogelijkheden aan u toe.

OVERLIJDENSRISICO

U wilt er liever niet over nadenken, maar het is soms toch goed om bij stil te staan. Met een overlijdensrisicoverzekering voorkomt u dat uw nabestaanden achterblijven met financiële problemen. Er zijn diverse soorten dekkingen. Welke voor u het meest geschikt is, hangt af van uw persoonlijke situatie.

ARBEIDSONGESCHIKTHEID

Als u door een ziekte of ongeval arbeidsongeschikt wordt, behoudt u vanuit het UWV of uw werkgever meestal een basisinkomen. Om ervoor te zorgen dat uw lasten betaalbaar blijven, kunt u zich aanvullend verzekeren met een arbeidsongeschiktheidsverzekering of een woonlastenbeschermer.

WERKLOOSHEID

Als u zonder werk komt te zitten, ontvangt u ook geen salaris meer. Via het UWV kunt u in aanmerking komen voor een werkloosheidsuitkering. U krijgt dan voor een vastgestelde periode tot 70% van uw laatstverdiende loon. U kunt hiervoor een verzekering afsluiten met werkloosheidsdekking.

NABESTAANDENINKOMEN

Als u overlijdt, ontvangen uw nabestaanden een nabestaandenpensioen. Dit pensioen gaat via uw opgebouwde pensioen. Veel mensen hebben voor meerdere werkgevers gewerkt en daardoor ook meerdere pensioenfondsen. Om zeker te weten dat uw nabestaanden ook na uw overlijden nog inkomsten ontvangen, kunt u een nabestaandenverzekering afsluiten.

PENSIOENAANVULLING

Vandaag de dag is het niet meer vanzelfsprekend dat ons pensioeninkomen naast de AOW voldoende is voor een onbezorgde ‘oude dag’. Met een lijfrenteverzekering kunt u zich verzekeren voor een beter pensioeninkomen.